LinhPhuongggg [128998]
14/06/2021 10:17:37 AM

làm sao để từ vế trước suy ra được chỗ em khoanh tròn vậy thầy

aaadddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Toán Học 15/06/2021 5:48:01 AM 1 câu trả lời 174 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 31 khóa học 12:56 14-06-2021

Lập phương hai vế rồi quy đồng các kiểu vào em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.