I'mftuerk58 [67493]
04/02/2019 5:37:15 PM

làm sao để tìm được t ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 497 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 17:40 05-02-2019

Em thay d1 vào pt của mặt phẳng đã cho em.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.