thuytrinh1044 [49962]
14/01/2019 10:29:23 PM

Không Gian 0xyz

Trong không gian 0xyz tập hợp tất cả các điểm thoả mãn |x|+|y| + |z| <= 2 và |x-2| +|y| +|z| <= 2 là một khối đa diện có thể tích bằng bao nhiêu

Toán Học 1 câu trả lời 506 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 22:44 14-01-2019

Câu hỏi có trong đề thi này em đọc ở đây nhé
https://www.vted.vn/tin-tuc/de-thi-kem-loi-giai-chi-tiet-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2019-mon-toan-lan-1-truong-thpt-chuyen-khtn-ha-noi-4819.html

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.