An Li [65783]
13/01/2019 12:41:10 PM

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

Tại sao V.M1ABD +V.M1ACD bằng tổng cả thể tích luôn vậy ạ? Em cảm ơn.

Toán Học 0 câu trả lời 849 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.