Nguyễn Ngọc Tiến [54106]
20/10/2018 8:56:31 AM

Khai triển Taylor

Khai triển Taylor của arctanx đến cấp 5 là gì vậy ạ ??

Giải tích 20/10/2018 10:52:10 AM 2 câu trả lời 1011 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 17 khóa học 10:55 20-10-2018

\[\arctan x = x - \frac{{{x^3}}}{3} + \frac{{{x^5}}}{5} + o({x^6}).\]

1
Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 17 khóa học 10:43 20-10-2018

Em đọc bài viết khai triển Taylor ở đây nhé https://vted.vn/tin-tuc/khai-trien-taylor-4790.html

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.