Nguyễn Ngọc Tiến [54106]
24/10/2018 8:25:10 PM

Khai triển Maclorine

Mọi ng cho e hỏi dòng cuối sao ra dc (97!)^2 thế ạ

Giải tích 1 câu trả lời 1119 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 07:27 25-10-2018

Em chú ý đọc kĩ, ở đây 97!!=97.95...3.1

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.