Unset [115564]
18/11/2020 11:03:20 PM

Khai triển chuỗi Maclaurint

Khai triển Maclaurint tới cấp n ( k dùng số phức )

Giải tích 1 câu trả lời 902 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 13:16 19-11-2020

Nếu không dùng dạng phức để tính đạo hàm cấp cao thì tính toán vất vả em nhé. Có các hướng sau:

C1: (1+x+x^2)f(x)=1 lấy đạo hàm liên tiếp đến cấp 9

C2: Áp công thức khai triển 1/(1+x) sau đó rút gọn như sau:

\[\begin{gathered}

  \frac{1}{{1 + x}} = 1 - x + {x^2} - {x^3} + ... + {( - 1)^n}{x^n} + o({x^n}) \\ 

  f(x) = \frac{1}{{1 + x + {x^2}}} = 1 - \left( {x + {x^2}} \right) + {\left( {x + {x^2}} \right)^2} - {\left( {x + {x^2}} \right)^3} + {\left( {x + {x^2}} \right)^4} - {\left( {x + {x^2}} \right)^5} + {\left( {x + {x^2}} \right)^6} - {\left( {x + {x^2}} \right)^7} + {\left( {x + {x^2}} \right)^8} - {\left( {x + {x^2}} \right)^9} + o({x^{18}}) \\ 

   = 1 - x + {x^3} - {x^4} + {x^6} - {x^7} + {x^9} + o({x^9}) \\ 

 

\end{gathered} \]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.