Minh Thành [84250] Đã mua 2 khóa học
14/04/2020 10:00:37 AM

Hướng dẫn em cách xét dấu với ạ!!!!!

Toán Học 2 câu trả lời 383 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Minh Thành [84250] Đã mua 2 khóa học 10:30 14-04-2020

đề bài ạ

0
Lời giải
Đã ghim
Vũ Huy Hoàng [29583] Đã mua 2 khóa học 10:06 14-04-2020

Bạn dựa vào đồ thị sẽ thấy nếu đồ thị f'(x) nằm trên đồ thị y = -x-1 thì khi đó y' > 0. Ngược lại, nếu đồ thị f'(x) nằm dưới đồ thị y = -x-1 thì khi đó y' < 0. Và qua có điểm x = -3, x=1, x=3 thì có sự thay đổi như thế (bạn không chụp đề bài nên mình không nói cụ thể là thay đổi thế nào được).

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.