hauvuhdvn [8165]
30/11/2018 10:33:11 PM

HỎI CÁCH LÀM BÀI SỐ 33

Toán Học 1 câu trả lời 873 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:59 30-11-2018

Em để ý cái giả thiết $a_0+a_1+...+a_n=1048576$ là khi ta thay $x=1$ trong khai triển nhé, từ đó suy ra $4^n=1048576 \Rightarrow n=\log_{4}{1048576}=10.$ Từ đó em tính được $P$ rồi.

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.