Unset [90350]
11/04/2020 8:12:00 PM

Hộ mình câu này với ạ :((((

Cho hai tam giác đều ABC,BCD có cạnh bằng 10 và nằm trong 2 mặt phẳng phân biệt. Gọi M là trung điểm AC.Trong mặt phẳng (MBD) lấy điểm P sao cho MP =12. Tính CP

Toán Học 12/04/2020 8:33:24 PM 0 câu trả lời 352 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.