sothuonn [118192]
18/07/2021 8:39:20 PM

Hình Lớp 9 ôn tuyển sinh 10

Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R), vẽ tiếp tuyến MA và cát tuyến MBC (B nằm giữa M và C). Kẻ các đường cao BD, CE của tam giác ABC.   

 

  Tia DE cắt MC tại F. FA cắt đường tròn (O) tại G. Gọi H là trực tâm tam giác ABCvà   I là trung điểm BC. Chứng minh: FH vuông góc với AI

Toán học 0 câu trả lời 354 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.