Tạ Thúy Kiều [63858]
31/12/2018 10:20:59 PM

Hình không gian

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz,cho hai điểm A(1;−2;1),B(2;4;6). Điểm M di động trên AB và N là điểm thuộc tia OM sao cho OM.ON = 4. Biết rằng N thuộc một đường tròn có định. Tìm bán kính của đường tròn đó.

Toán Học 0 câu trả lời 570 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.