Tạ Thúy Kiều [63858]
31/12/2018 10:20:27 PM

Hình không gian

. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(5;3;−1),B(2;3;−4),C(1;2;0). Điểm D(a;b;c) (a <3) sao cho tứ diện ABCD đều. Tính S = a+b+c.

A. S = 7. B. S = 1 3 . C. S = 9. D. S = 5. 

Toán Học 0 câu trả lời 589 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.