Tạ Thúy Kiều [63858]
31/12/2018 10:10:30 PM

Hình không gian

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(5;3;−1),B(2;3;−4),C(1;2;0). Điểm S(a;b;c) với a+b+c <5 và SA,SB,SC đôi một vuông góc. Tính P = 3a+2b+c.

A. P =−1. B. P = 9. C. P = 7. D. P = 43 3 .

Toán Học 1 câu trả lời 688 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 23:21 31-12-2018

Bài tập mở đầu hệ toạ độ OXYZ có hết rồi mà em???

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.