quynhtrang159 [54453] Đã mua 1 khóa học
19/10/2019 9:08:31 PM

hình học ko gian , mọi người giúp e câu này với ạ em cám ơn.

cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AD,DC. tìm giao tuyến của mặt phẳn (MNP) với các mặt của hình chóp đã cho

Toán Học 0 câu trả lời 436 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.