Thucanhlenhat123 [47875]
28/11/2019 8:57:38 AM

Hình học khó về góc

Toán Học 1 câu trả lời 408 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Quang1235 [75058] Mod 22:42 28-11-2019

Tan alpha = 2/3 có vẻ đề cho sai á em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.