LD [84991]
13/01/2021 11:04:36 PM

Hình học đa diện

Toán Học 1 câu trả lời 279 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 40 khóa học 14:39 15-01-2021

Khối đa diện EFMNIJ chính là khối bát diện đều cạnh $\dfrac{\sqrt{2}a}{2}$ có thể tích bằng \[\dfrac{\sqrt{2}}{3}{{\left( \dfrac{\sqrt{2}a}{2} \right)}^{3}}=\dfrac{{{a}^{3}}}{6}.\]

Xem thêm thể tích khối đa diện đều tại đây: https://www.vted.vn/tin-tuc/tong-hop-kien-thuc-can-nho-ve-5-khoi-da-dien-deu-khoi-tu-dien-deu-khoi-lap-phuong-khoi-bat-dien-deu-khoi-12-mat-deu-khoi-20-mat-deu-4476.html

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.