Jack Nguyễn [79953] Đã mua 4 khóa học
12/06/2020 9:30:35 PM

[Hình 11] Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

giai giúp em câu này với ạ em cám ơn

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H, K lần lượt là hình 

chiếu của A lên SI, SD. M, N lần lượt là trung điểm của SB, AD. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng MN và SI là :

A. d( MN, SI) = 0,5.AK 

B. d( MN, SI) = 0,5.AI

C. d( MN, SI) = 0,5.AB

D. d( MN, SI) = 0,5.AH

Toán Học 12/06/2020 9:33:07 PM 0 câu trả lời 517 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.