minhanh1122 [10861]
02/08/2019 5:51:15 PM

Hình 11: mọi người giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều

cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có AB=a, O là trug điểm AC và SO=b. Gọi (d) là đt đi qua c, (d) chứa tronng mặt phẳng (ABCD) và khoảng cáh từ O đến (d) là (a căn 14)/6. giá trị cos((SA,(d)) là bao nhiêu

 
Toán Học 0 câu trả lời 495 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.