khanh0909n [18570]
19/01/2019 8:35:17 PM

help me cau nay

Cho hàm số $y= x^4+ax^3+bx^2+cx+4 (C)$. Biết đồ thị hàm số (C) cắt trục hoành tại ít nhất 1 điểm. Tìm giá trị nhỏ nhất của $T=20a^2+20b^2+5c^2$

Toán Học 19/01/2019 10:20:55 PM 1 câu trả lời 629 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 15 khóa học 22:16 19-01-2019

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.