Thiên Phong [235]
29/11/2018 8:45:50 AM

#help em chưa hiểu đoạn xét khoảng cho lắm?? Anh Đạt giúp em

Toán Học 2 câu trả lời 760 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lý Thanh Tiến [45189] Mod Đã mua 2 khóa học 21:12 29-11-2018

${f}'\left( x \right)>-x-1$ là phần mà đồ thị hàm số $y={f}'\left( x \right)$ nằm trên đường thẳng $y=-x-1.$ 

Em vẽ đường thẳng đó ra thì thấy đồ thị hàm số $y={f}'\left( x \right)$ nằm trên đường thẳng $y=-x-1$ khi $\left[ \begin{align} & x<-3 \\ & 1<x<3 \\\end{align} \right..$

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:15 29-11-2018

Anh Tiến giúp rồi

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.