Nguyễn Minh Hiển [27370]
17/01/2019 5:45:59 PM

Help e câu này với ạ

Tìm nguyên hàm của e^x*lnx

Toán Học 2 câu trả lời 520 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đỗ Đại Học [16904] 18:45 17-01-2019

 u=lnx => du=(1/x)dx 
dv=e^xdx=>v=e^x
=> nguyên hàm f(x)dx=e^x.lnx-nguyên hàm e^x.(1/x)dx  rồi bạn tự tính tiế nhé

0
Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 23:37 17-01-2019

Ko tồn tại nguyên hàm sơ cấp của f(x)=e^xlnx nha

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.