nguyenductoan2k5 [159785]
19/10/2022 9:02:28 PM

hệ phương trình

Toán Học 21/10/2022 9:55:31 AM 1 câu trả lời 90 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 10:25 21-10-2022

Gợi ý: $\left\{ \begin{array}{l}x = 2{y^3} - 6y - 2\\y =  - {x^3} + 3x + 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - 2 = 2{y^3} - 6y - 4 = 2{\left( {y + 1} \right)^2}\left( {y - 2} \right)\\y - 2 =  - {x^3} + 3x + 2 =  - {\left( {x + 1} \right)^2}\left( {x - 2} \right)\end{array} \right.$

Từ đó đánh giá một chút chỉ ra nghiệm duy nhất của hệ là $(2;2)$ em nhé.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.