thutranghtk [43994]
18/10/2018 8:57:39 PM

Hệ ĐLTT PTTT hệ vecto

Trong không gian n chiều, dùng định nghĩa CMR nếu (A,D) PTTT thì (A,B,C, D) cũng PTTT

Giải tích 19/10/2018 7:24:49 AM 1 câu trả lời 992 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 26 khóa học 07:24 19-10-2018

Em xem câu hỏi tổng quát có lời giải chi tiết ở đây em nhé: http://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-he-vecto-chung-minh-rang-neu-he-vecto-phu-thuoc-tuyen-tinh-thi/94902e99-c455-4054-bb14-79407c5598eb

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.