trịnh tuấn vũ [59158]
25/01/2019 9:35:41 PM

hãy chứng minh 2 điều đó là đúng

CM điều đó là đúng

Toán Học 2 câu trả lời 654 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
phamthianhtu [68171] Đã mua 2 khóa học 21:27 28-01-2019

https://diendan.hocmai.vn/threads/chung-minh-cong-thuc-tinh-ti-so-the-tich-trong-khoi-lang-tru-tam-giac.698438/

1
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 22:16 25-01-2019

Em học các bài giảng tính nhanh tỷ số thể tích trong PRO X.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.