thuytrinh1044 [49962]
08/01/2019 11:22:13 PM

Hàm số y= f(x) = (x-1).(x-2).(x-3)...(x-2018) có bao nhiêu điểm cực đại và bao nhiêu điểm cực tiểu?

Hàm số y= f(x) = (x-1).(x-2).(x-3)...(x-2018) có bao nhiêu điểm cực đại và bao nhiêu điểm cực tiểu?

Toán Học 8 câu trả lời 37722 lượt xem

8 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:47 09-01-2019

Phương trình f(x)=0 có 2018 nghiệm, dễ thấy f(x) là hàm liên tục trên R nên f(x) có 2017 điểm cực trị, với mỗi điểm cực trị nằm giữa 2 nghiệm của phương trình f(x)=0.
Do giới hạn của hàm số khi x tiến tới +vc hay -vc đều bằng +vc nên số điểm cực tiểu nhiều hơn điểm cực đại là một, nên có 2016:2=1008 điểm cực đại

17
Lời giải
Đã ghim
procyan [160236] 14:47 07-09-2022

You can learn the difficult concept to understand from Solvemate. This is a education service for using technology to adapt in order to create mathematical problems based on the learning needs of students.

Math mate in your pocket. https://intro.solve-mate.com/

0
Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 07:51 26-11-2020

Các em xem thêm ở video này nhé

https://youtu.be/PEJUcaUOmEQ

4
Lời giải
Đã ghim
Phạm Ngân Hà [44864] Đã mua 4 khóa học 23:47 29-09-2020

cho em hỏi là nếu (x-1)(x-2)...(x-2019) có 2018 cực trị thì có bao nhiêu cực tiểu ạ 

0
Lời giải
Đã ghim
Phạm Tuấn Anh [69122] Đã mua 1 khóa học 07:36 09-09-2020

câu này hay quá ! 

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.