thuytrinh1044 [49962]
08/01/2019 11:22:13 PM

Hàm số y= f(x) = (x-1).(x-2).(x-3)...(x-2018) có bao nhiêu điểm cực đại và bao nhiêu điểm cực tiểu?

Hàm số y= f(x) = (x-1).(x-2).(x-3)...(x-2018) có bao nhiêu điểm cực đại và bao nhiêu điểm cực tiểu?

Toán Học 7 câu trả lời 33645 lượt xem

7 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Hoàng Long [78071] 23:53 29-05-2020

Cho e hỏi sao hàm fx=(x-1)(x-2)...(x-100) lại có 44 cực đại là sao ạ???

0
Lời giải
Phạm Tuấn Anh [69122] Đã mua 1 khóa học 07:36 09-09-2020

câu này hay quá ! 

 

0
Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 20:47 09-01-2019

Phương trình f(x)=0 có 2018 nghiệm, dễ thấy f(x) là hàm liên tục trên R nên f(x) có 2017 điểm cực trị, với mỗi điểm cực trị nằm giữa 2 nghiệm của phương trình f(x)=0.
Do giới hạn của hàm số khi x tiến tới +vc hay -vc đều bằng +vc nên số điểm cực tiểu nhiều hơn điểm cực đại là một, nên có 2016:2=1008 điểm cực đại

14
Lời giải
Phạm Ngân Hà [44864] Đã mua 4 khóa học 23:47 29-09-2020

cho em hỏi là nếu (x-1)(x-2)...(x-2019) có 2018 cực trị thì có bao nhiêu cực tiểu ạ 

0
Lời giải
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 07:51 26-11-2020

Các em xem thêm ở video này nhé

https://youtu.be/PEJUcaUOmEQ

4

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.