Vũ Huy Hoàng [29583] Đã mua 2 khóa học
19/04/2020 8:38:47 PM

Hàm số và Đồ thị hàm số

Thầy và các bạn cho em hỏi câu này. Em cảm ơn ạ.

Toán Học 20/04/2020 12:25:46 AM 1 câu trả lời 1402 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 20:53 19-04-2020

Của em đây nhé

6

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.