daivi28092002 [4706]
17/04/2020 8:54:47 PM

Hàm số fx........

Toán Học 1 câu trả lời 536 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 10:44 18-04-2020

đpá án B

 bạn để ý cứ 1 cặp nghiệm ứng vs 1 gt của căn(29-x) +căn(21+x) -8 thì có tổng = 8

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.