mmvted88 [147424]
25/03/2022 8:03:44 PM

Hàm số Cho mình hỏi Cực trị của hàm số là cả các điểm cực đại cực tiểu và các giá trị CĐ CT hay thế nào a?

  1. Cho mình hỏi Cực trị của hàm số là cả các điểm cực đại cực tiểu và các giá trị CĐ CT hay thế nào a?
Toán Học 1 câu trả lời 81 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 42 khóa học 09:06 26-03-2022

Giả sử A(x;y) là điểm cực trị của đồ thị hàm f(x) khi đó:

cực trị của hàm số là tung độ y

điểm cực trị của hàm số là hoành độ x

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.