xuanxinhxan1325 [66517] Đã mua 4 khóa học
09/08/2019 5:20:40 AM

Hàm f(gx) nghịch biến trên khoảng nào?

Toán Học 09/08/2019 5:21:29 AM 1 câu trả lời 2497 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Minh Tuấn [13901] 12:06 09-08-2019

y'=2f'(1-x) + x/căn (x^1 +1) -1< 0 

mà  x/căn (x^1 +1) -1 luôn bé hơn 0 với mọi x

<=> f'(1-x) > 0 đến đây làm bình thường là ok

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.