hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học
09/02/2023 5:46:47 PM

Hai cách này sai ở đâu ạ

Lú quá ạ

Toán Học 09/02/2023 5:47:37 PM 1 câu trả lời 85 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 26 khóa học 17:59 09-02-2023

Cách 1 đúng rồi
Cách 2 tính đạo hàm thiếu t'(x) =-1/2.

đạo hàm của nó là y'=-2t'(x).f'(3-2t)=f'(3-2t)

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.