phuchuongtm [41444] Đã mua 2 khóa học
05/03/2019 11:07:39 PM

GTNN của hàm số đạt GTNN

mọi người giúp em với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 498 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 17 khóa học 07:47 08-03-2019

min đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0 khi biểu thức trong trị tuyệt đối có nghiệm trên đoạn 1:e em nhé

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.