GiaHinhNguyenLe [83390]
06/03/2020 12:51:15 PM

GTLN và GTNN của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Sao xác định được số 4/3 vậy thầy

Toán Học 1 câu trả lời 3051 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 16:24 06-03-2020

Số 4/3 được tìm ra bằng cách dùng suy đoán hàm số sẽ đạt gtln tại các điểm mà không có đạo hàm hoặc đạo hàm bằng 0 em; trong đó x=0;x=4 hàm số ko có đạo hàm; x=4/3 tìm ra từ đạo hàm bằng 0.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.