Nhật Linhh [32686]
09/03/2019 12:45:13 AM

giúp với các bác :))

Toán Học 1 câu trả lời 477 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nhật Linhh [32686] 00:46 09-03-2019

tại sao V(S.ACM)=V(S.ABCD)/4 vậy mọi người

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.