daihocvted [136303]
03/11/2022 6:29:07 AM

Giúp mình với nha

Phát biểu nào sau đây đúng.

Nếu r(AB) =4 thì r(A) = r(B) = 4

Nếh r(AB)=3, det (B) = 5 thì det(A^2)=0 

Nếu r(A)=3, det (B) =1 thì r(AB) > 3

Đại số tuyến tính 2 câu trả lời 51 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 24 khóa học 12:52 03-11-2022

Em tham khảo thêm các tính chất hạng của ma trận nhé, chắc sẽ giúp được

0
Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 24 khóa học 12:27 03-11-2022

Thiếu giả thiết cấp của ma trận A và B em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.