Unset [119907]
15/01/2021 4:44:09 PM

giúp mình với nha

Cho ( O; R ) và 1 điểm M nằm ngoài đường thẳng. Từ M kẻ 2 tiếp tuyến là MA và MB vói ( O ) ( A và B là 2 tiếp điểm ). Gọi H là giao điểm của OM với AB. Kẻ đường kính AC của đường tròn ( O )

a) Chứng minh: 4 điểm  M, O, A, B thuộc cùng một đường thẳng

b) Chứng minh: OH x OM = R2

c) Đường trung trực của AC cắt CB tại D. Chứng minh: OBDM là hình thang cân.

MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN 

Các bạn có thể làm trên giấy rồi gửi qua cho mình để khỏi mất thời gian nha 

Toán học 0 câu trả lời 327 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.