thoailunbm5 [45482]
02/11/2018 8:33:58 PM

Giúp mình với mấy bạn

Một thang dài 13 ft dựng thẳng đứng vào một bức tường đứng và đang trược xuống tường với tốc độ 3ft/s tại thời điểm mà chân thang cách chân tường 5ft . Hỏi tại thời điểm này chân thang đang di chuyển xa tường với tốc độ bn.

Giải tích 0 câu trả lời 733 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.