Unset [132305]
15/06/2021 10:15:32 AM

Giúp mình với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 321 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Le Duy Quang [131070] Đã mua 5 khóa học 10:57 15-06-2021

bạn đạo hàm y' á rồi gpt y' =0 á rồi vẽ BBT đi rồi là đc ấy mà

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.