OnlineHoc [105258] Đã mua 1 khóa học
27/09/2020 3:18:02 PM

giúp mình với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 297 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 01:23 30-09-2020
0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 22:59 27-09-2020

Em dùng f'(0)=0 ra m rồi thử lại nhé

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.