kieuanh5200@gmail.com [148875]
29/12/2021 11:46:06 AM

giúp mình câu này với

Người ta đo được cạnh của khối lập phương có độ dài 30cm, với sai số dao động trong khoảng 0,1cm. Sử dụng xấp xỉ tuyến tính để ước lượng sai số tối đa và sau số tương đối khi tính thể tích khối lập phương

Giải tích 0 câu trả lời 53 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.