Khánh Linh [124973]
16/06/2021 9:22:13 AM

giúp em với ạ..........huhuuuuu

xét tập hợp A gồm n (n>=3) phần tử. Biết số tập con của A lần lượt chứa 1,2,3 phân tử theo thứ tự lập thành 1 cấp số cộng. Tìm n?

 

Toán Học 0 câu trả lời 301 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.