nguyenanhquan2703 [31601]
30/12/2019 10:18:25 PM

Giúp em với ạ, hàm số

Câu 31:  Cho các hàm số f(x)=x^2-4x+m và g(x)=(x^2+1) (x^2+2)^2 (x^2+3)^3. Tập tất cả các giá trị của tham số m để hàm số g(f(x)) đồng biến trên (3;+∞) là

A. ├ 0;3).B. ├ 3;+∞).C. ├ 3;4).D. ├ 4;+∞).

 

Toán Học 0 câu trả lời 440 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.