Mai Hoàng Vĩnh Kha [65099]
28/02/2020 12:13:26 AM

Giúp em với ạ. Cảm ơn mn nhiều !!!!!!!!

Toán Học 01/03/2020 12:25:44 PM 2 câu trả lời 456 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 11:15 28-02-2020

Đây là đề xplus 2019 hoặc em xem ở các đề thể tích khối tứ diện và các th đặc biệt prox.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.