thaison1705 [52883]
07/12/2018 12:13:05 AM

Giúp em với ạ

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt (ABC) với mặt cầu ngoại tiếp ABCD

Toán Học 1 câu trả lời 517 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:48 07-12-2018

Thiết diện tạo bởi mặt $(ABC)$ và mặt cầu ngoại tiếp $ABCD$ là đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC.$
Ta có $R_{đ}=\dfrac{2}{3}.\dfrac{a\sqrt3}{2}=\dfrac{a\sqrt3}{3}.$

$S=\pi R_{đ}^2=\dfrac{\pi}{3}.$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.