Ngô Tất Tố [62415]
04/07/2020 9:38:50 PM

Giúp em làm chi tiết bài này với các anh chị CTV, e k hiểu bước đặt cho lắm. Đặt r đạo hàm hay k cần đạo hàm vậy

Toán Học 1 câu trả lời 422 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 23:42 04-07-2020

Cần giải f'(x)<0, đặt x=3-2t đưa về f'(3-2t)<0 đến đây ok rồi nhé.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.