Hà mai [2850] Đã mua 1 khóa học
04/09/2020 10:44:15 AM

Giúp em làm câu này vs ạ

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên 1 số thuộc S, xác suất để số đó có 2 chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ???

Toán Học 0 câu trả lời 1214 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.