Unset [131993]
12/06/2021 3:49:56 PM

giúp em giải với ạ

Giải toán 11

Toán Học 1 câu trả lời 381 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Trần Thu Huyền [123669] Đã mua 5 khóa học 21:50 13-06-2021

pt <=> 2x=2pi/3 +k2pi hoặc 2x=-2pi/3 + k2pi

suy ra x=pi/3+kpi hoặc x=-pi/3 + kpi

Mà 0<x<180. Nên x=60 hoặc x=120

* Xét x=60. tam giác cân có 1 góc bằng 60 thì là tam giác đều

*xét x=120. suy ra hai góc kia bằng 30

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.