Unset [93460]
24/04/2020 1:08:07 PM

Giúp em giải trước 3h chiều với ạ

Xét tính liên tục của hàm số sau tại xo = 0 

f(x) = {x^2 + 2 khi x>0 . x +3 khi x<= 0

 

Toán Học 1 câu trả lời 407 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 13:25 24-04-2020

Có$\underset{x\to {{0}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=\underset{x\to {{0}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\left( {{x}^{2}}+2 \right)=2;\underset{x\to {{0}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=\underset{x\to {{0}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\left( x+3 \right)=3\Rightarrow \underset{x\to {{0}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)\ne \underset{x\to {{0}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)\Rightarrow f(x)$ không liên tục tại điểm $x=0.$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.