Đậu Đại Học [4031]
08/04/2020 9:52:13 PM

Giúp em câu này với ạ? Em cảm ơn!

Toán Học 08/04/2020 10:08:34 PM 2 câu trả lời 422 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 15:17 11-04-2020

$g'(x) < 0 \Leftrightarrow f'(x)\left( {3{e^{3f(x) + 1}} + {2^{f(x)}}\ln 2} \right).f'\left( {{3^{3f(x) + 1}} + {2^{f(x)}}} \right) < 0 \Leftrightarrow f'(x) < 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered}x <  - 5 \hfill \\a < x <  - 1,\left( {a \in \left( { - 3; - \frac{7}{4}} \right)} \right) \hfill \\ \end{gathered}  \right. \Rightarrow A.$

0
Lời giải
Đã ghim
Đậu Đại Học [4031] 22:28 10-04-2020

Ai giúp em bài này đi ạ

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.