Nguyễn Thế Thành [94196]
26/05/2020 5:10:43 PM

Giúp em câu này với ạ. E cảm ơn!!

Toán Học 3 câu trả lời 304 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Bùi Dũng [86116] Đã mua 1 khóa học 14:56 27-05-2020

gợi ý biến mối liên hệ cos(4x) và cos(x), thầy nam có dạy ở bài gtln gtnn của hàm chứa dấu trị tuyệt đối

quả công thức g(x) ảo ma thật sự

https://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-ham-so-fx8x443ax343bx243cx43d-thoa-man-/d54a7226-7273-4820-b45c-aec63a9ef23e

"Q735513505"

1
Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 21:48 26-05-2020

a= -8 b =1 

 

0
Lời giải
Đã ghim
Tr?n Quang Qu?c B?o [86412] 20:57 26-05-2020

Hàm chẵn nên bạn thay x2=t rồi thực hiện yêu cầu trên đoạn 0-1

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.